Goeie Hoop

Goeie Hoop

Stichting “Goeie Hoop” is een weeshuis voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar. In dit huis kunnen ze ongeveer 50 kinderen die verlaten, weggedaan, mishandeld of misbruikt zijn opvangen. “Goeie Hoop” heeft kleinschalige huizen, waar kinderen in een gezonde gezinssituatie kunnen herstellen en leven. De stichting zorgt voor herstel van deze gebroken kinderen d.m.v. professionele hulp en speltherapieën. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen in een gezond pleeggezin terecht komen of dat de situatie in hun eigen gezin verbeterd. Het is een christelijke stichting die de kinderen de liefde van Jezus leert kennen en ook in de wijk veel evangelisatiewerk doet.

www.goeiehoop.nl